Huế – triều đại vàng son

Bộ ảnh chụp các lăng tẩm tại Huế của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Kỳ Anh đưa du khách ngược về quá khứ. Huế mang...