Hương men say Bà Nà

Trong không gian mang đậm tinh thần của rượu, Bà Nà Hills mang lại một cuộc sống hoàn toàn khác nhau với một người...